„Als een rommelig bureau staat voor een rommelige geest, waar staat een leeg bureau dan voor?”

Nobelprijswinnaar Albert Einstein. Dit is zijn bureau in Princeton, in 1955.

Maikel

De beste reclame is als andere je aanbevelen. Guus van Hooff, Senior Manager HRM bij BCC heeft na een 360 graden feedback van 12 collega’s een samenvatting geschreven over wie ik ben. Ik kan me daar goed in vinden. Dit ben ik:

Je hebt zelfvertrouwen en bent redelijk overtuigd van de waarde van eigen ideeën, beslissingen, meningen en handelen.

Kritisch ten opzichte van bestaande systemen en je hebt vaak ideeën hoe het beter zou kunnen. Je hecht veel waarden aan je, eigen oordeel (in relatie tot anderen) hetgeen soms kan leiden tot een beeld van arrogantie.

Primair meer geïnteresseerd in feiten, zaken, concepten en systemen dan in mensen. Je neemt de leiding en eist resultaten van jezelf en anderen. Je kan hierbij autoritair overkomen.

Een probleemoplosser die van uitdagingen houdtWat je nodig hebt is onafhankelijkheid, erkenning van jouw ideeën. Problemen op jouw manier kunnen oplossen.

Je bent extravert en communicatief eerder sociaal dan technisch gericht. Je bent in staat om met iedereen gesprekken te voeren en zal niet snel om woorden verlegen zitten. Je bent in staat om zorgen van een ander te herkennen en te begrijpen. Je krijgt dingen gedaan door met en via anderen te werken. Je bent een teamworker.

Wat jij nodig hebt is sociale interactie, acceptatie en erkenning. Je wilt de gelegenheid om jezelf te kunnen verkopen, te kunnen netwerken. Je ben een teambuilder.

Er is sprake van gespannenheid, bijvoorbeeld om deadlines te halen. Je bezit enige mate van rusteloosheid. Je bent ongeduldig met routinematig werk. Je bent gedreven, intens en legt de lat hoog. Je werkt met een hoog tempo. Wat je nodig hebt is afwisseling, verandering van tempo en mobiliteit. Je zoekt geen repeterend en of routinematig werk. Je wilt vrijheid om van prioriteiten te kunnen veranderen.

Je bent informeel en flexibel in je benadering van de technische en sociale aspecten van het werk. Geneigd te zijn details te delegeren en als minder belangrijk af te doen. Je bent geen “tobber” lost de problemen op als ze zich voordoen. Je staat open voor nieuwe ideeën en geeft de voorkeur aan het minder traditionele. Je ben volhardend wanneer je met kritiek wordt geconfronteerd. Wat je nodig hebt is de vrijheid om uitzonderingen te mogen maken, vrijheid van spreken en geen rigide leiding. Een vrije benadering van je werk en informaliteit.

Je bent analytisch, minder introspectief, waarbij je de dingen oplost met meer input van anderen. Je belangstelling is minder abstract en meer praktisch gericht. Je zult gezag in enige mate delegeren. Je legt de nadruk op initiatief, zelf motivatie en bezit een competitieve drive om zaken snel gedaan te krijgen. Je reageert positief op druk en uitdaging. Je wilt dingen bereiken. Je bezit een proactieve stijl, waarin je de leiding neemt. Je bent ongeduldig en ontevreden met routinematig werk.

Je legt nadruk op onafhankelijkheid, individualisme en zelfvertrouwen. Je denkt breed en algemeen. Je bent star in het nastreven van eigen doelstellingen, zeer vastberaden en besluitvaardig. Je hebt weerstand tegen gezag en zal het op jouw manier willen doen. Je hebt moeite met werken onder nauwgezet toezicht.

Je drukt je uit in een levendige, optimistische en enthousiaste stijl. Je bent stimulerend en een positieve communicator. Nadruk op extravert en ongeremd. Je maakt je geen zorgen over details. Eerder gericht op het totaalbeeld dan de details. De rode draad is belangrijk en daar hou je aan vast.

Je neemt ontspannen risico’s en neemt dingen zoals ze komen en past je daarop aan. Je bent vasthoudend en neemt geen genoegen met nee.